Uvođenjem reda sigurno bismo obogatili kulturnu ponudu grada Osijeka.

MARIJAN GUBINA 

Sastavni dio Doma kulture je i multimedijska 6D atrakcija naslova Vremeplov Osijeka.