Predavanje će održati licencirana HYL trenerica Lidija Banai u prostoru American Cornera Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.