Popularizacijom i premještanjem kulture “na ulicu“ privukao bi se puno veći broj građana.

LEA DUBRAVČEVIĆ