Ponos grada su njegovi parkovi, ali je to i Park prirode i Posebni zoološki rezervat Kopački rit.