Koncert će se održati u srijedu, 14. listopada 2020., s početkom u 19:30 sati u Arheološkom muzeju Osijek

Grad Osijek poziva na koncert Marije Bašić, violina i Petre Gilming, glasovir.

Koncert se održava u atriju Glavne straže Muzeja Slavonije.

Grad Osijek poziva na koncert prigodom Dana grada Osijeka u suradnji s HNK u Osijeku.

Subota, 12. studenog u Franjevačkoj crkvi sv. Križa.