Vrijedno je razvijati potencijal koji Tvrđi daje Sveučilište i škole te ih više integrirati s ostalim javnim institucijama, ali i stanovnicima četvrti.