Voljela bih vidjeti izlazak kulturnih sadržaja iz tradicionalnih prostora ususret građanima – na ulice i trgove, u škole, crkve…

KATARINA KRUHONJA

Mirotvorstvu treba pristupiti radi održivog razvoja i odmrzavanja kreativnih potencijala ljudi i zajednice.

KATARINA KRUHONJA

Bez obzira na titutlu, na srcu mi leži osnivanje Instituta za mirotvorstvo.