Program započinje danas, 6. svibnja u 17 sati u prostorima udruge Šokačka grana.

No, kulturu trebamo kontinuirano dograđivati, obogaćivati i promovirtati.