Osijek kao sveučilišni grad ima sve pretpostavke za organiziranje kreativne industrije.

JOSIPA MIJOČ