Materijalne i nematerijalne kulturne vrednote moraju biti ekonomski vrednovane.

JESENKA RICL

Predsjednica CroCulToura kaže da je važno stvoriti uvjete za razvoj kulture u privatnom sektoru, u smislu razvoja kulturno-kreativnih industrija, kako bi umjetnici mogli održivo kreirati a da su istovremeno neovisni o drugim sistemima financiranja.

Nastavi čitati

Bez stalne pokretačke energije nema opstanka. Jednom dosegnuti umjetnički standardi nemaju garanciju vječnosti.

Danas je potrebno uspostaviti strateška partnerstva među dionicima IT-a, poduzetničkog i kulturno kreativnih industrija.