Predstavljanje knjige Jagode Treneska Cvetičanin će se održati u sklopu kulturne manifestacije “19. Dani braće Miladinov”

U svojim ranijim radovima bavila se tematikom žene, njezinih prava, bračnih normi, društvenih stereotipa i drugim oblicima etičkih dilema.