Floskula kako je Osijek grad po mjeri svakog čovjeka je zapravo potpuna istina.