Treba izgraditi ljetnu pozornicu, možda na mjestu nekadašnjeg restorana Bijela lađa.

IRENA KOVAČ

Ondje bi se mogli pružiti razni kulturni sadržaji kako građanima našeg grada, tako i turistima koji ga posjećuju.