Ne postoji jednostavan, niti jedinstven recept za uspješnu kandidaturu.

IGOR MAVRIN

Osijek sada ima priliku i treba je iskoristiti za pokretanje procesa promjena.

IGOR MAVRIN

Presudna je sinergija na razini institucija, privatnog i civilnog sektora.