Ovaj je projekt osmišljen kao pomoć maturantima u ponavljanju gradiva za državnu maturu iz predmeta Hrvatski jezik