Organizator je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Osijeku u suradnji s Umjetničkom akademijom.

U 19 sati na Umjetničkoj akademiji.