Koncert se održava u atriju Glavne straže Muzeja Slavonije.