Strip-serijal Gaturro niz je skečeva o mačku Gaturru.