Želite naučiti osnove francuskog u četiri tjedna? Upišite se u ljetnu školu francuskog najkasnije do 1. srpnja.