Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održava se treća po redu, Kreativna riznica.

Kreativna klasa formira se i u Europskoj uniji, kreativni sektor brzo je rastući sektor, a kreativna industrija industrija je čistih resursa.

Osijek kao sveučilišni grad ima sve pretpostavke za organiziranje kreativne industrije.

JOSIPA MIJOČ

„Kreativna riznica“ je događanje koje primiče i naglašava važnost kulturne i kreativne industrije za cjelokupnu zajednicu, a posebice za akademsku zajednicu i mlađe dobne skupine.