Dvije zanimljive izložbe u Muzeju likovnih umjetnosti.