Društveni kaos dobrim dijelom svoje uzroke ima u zanemarenom obrazovanju, kako onom permanentnom učenju, usvajanju i propitivanju novih znanja, tako i čisto ljudskom.

Tada ćemo moći pričati o Osijeku kao o stvarnoj kulturnoj sredini, a da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru.