Uprave trebaju biti stvarni servis, organizator i aktivni koordinatori u povezivanju ustanova i pojedinaca.
STJEPAN PRUTKI

Trebalo bi dati prostora za građanske inicijative, otvoriti vrata kreativnim radionicama uz sudjelovanje šireg građanstva.