Drava je kičma Osijeka.

BORIVOJ DOVNIKOVIĆ BORDO

Ekonomski je isplativije i urbanistički prihvatljivije rekonstruirati grad unutar njegovog zauzetog teritorija. To rade i bogatije države i bogatiji gradovi od nas.