Mlade s Akademije i Kulturologije treba uposliti odmah, sada, da pomognu oko kandidature.
GORAN LIŠNJIĆ

Kulturna politika koja će promicati ne “identitet”, nego “kulturu” na svim razinama.