Posebno treba obratiti pozornost na turiste iz udaljenih zemalja i prilagoditi jezik predstave na kineski, japanski, arapski.