Vrijedno je razvijati potencijal koji Tvrđi daje Sveučilište i škole te ih više integrirati s ostalim javnim institucijama, ali i stanovnicima četvrti.

I kulturne institucije same moraju prepoznati projekte koji će ih integrirati i povezati njihove djelatnosti.

Udruga turističkih vodiča Osijek je tradicijski čamac Dunava i Drave – čikl, predložila za upis na listu zaštićenih kulturnih dobara RH, a očekuju i prijedlog za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine.

Uspješni primjeri brendiranja grada kulturom, kao u slučaju Slame ili Panonian Challengea tek su nevjerojatne iznimke koje duguju entuzijazmu i nadprosječnom trudu inicijatora.

Kultura se doživljava kao zabava. Ne vodi se računa da je ona temelj.

DARKO MRKONJIĆ

Ne vodi se računa da je ona temelj.