Za organizacije iz područja kulturnih i kreativnih industrija te pronalaženje potencijalnih partnera.