Snježne skulpture dio su projekta “Četiri godišnja doba”, Nikole Fallera.

Skulputre su dio projekta “Četiri godišnja doba” umjetnika Nikole Fallera.

Nikola Faller ovaj projekt namjerava podići na višu i međunarodnu razinu.