Provedba nekonvencionalnih marketinških metoda može utjecati na povećanje vidljivosti grada i promicanje kulturnog identiteta.

IVANA BESTVINA BUKVIĆ