O umjetniku i filmu govoriti će Milan Bešlić i Vlastimir Kusik.