Tradiciju trebamo očuvati i njegovati, a raditi na tome da Osijek postane još urbaniji grad pun sadržaja koji bi privlačio dolaske pogotovo mladih ljudi iz cijele regije.

Kada ustanove, udruge i umjetnici budu svjesni veličine i značenja i autoriteta svoje povijesti onda će i javnost skinuti šešir.

LJERKA HEDL 

U ovom trenutku, jučer nedostaje Koncertni ured, Kulturni centar, Koncertna dvorana Eurodoma i veliki koncertni klavir Steinway.