Političke šape lebde baš nad svakim srhom intelektualne slobode.

Kulturni identitet je samo jedan od segmenata u novijem pristupu kreiranja programa EPK-a, i to na simboličkom nivou.