Da imamo više sredstava, ne samo tapšanja po ramenu, mogli bismo biti još bolji.