Od Osijeka treba stvoriti destinaciju književnog / poetskog turizma.