Da je svjesnost pristuna, odnos prema arhitektonskoj baštini bio bi drugačiji.

ALEKSANDRA BRČINA