Ponedjeljkom, blagdanom i praznikom Arheološki muzej Osijek je zatvoren.

Radionica se održava u četiri termina, a polaznicima je osiguran sav materijal i alat za oblikovanje nakita.