Kroz Baranju okom, srcom, dušom, lopatom i špahtlom.