Kroz Program se potiču zaštita, razvoj i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti te promicanje europske kulturne baštine