Da je svjesnost pristuna, odnos prema arhitektonskoj baštini bio bi drugačiji.

ALEKSANDRA BRČINA

Arhitektura sveučilišta ili institucije koja nas uči, trebala bi nam omogućiti slobodu naših koraka kako bi nam pogled bio usmjeren na više strana.