Naučite nešto o tradicionalnoj gradnji i arhitekturi tipičnoj za Baranju i provedite to u znanje u praksu.