Broj sudionika je ograničen. Na ogledni sat možete se prijaviti na e-mail: osijek@alliance-francaise.hr