Osim u Muzeju likovnih umjetnosti, Noć muzeja će se održati i u Muzeju Slavonije i to na tri lokacije.

Urbanističko planiranje grada u zadnje je vrijeme najviše podbacilo.

BRANIMIR KLJAJIĆ

Ono što nije dovoljno iskorišteno je sinergija svih osječkih umjetničkih scena.

Frontman punk banda Debeli precjednik kaže da je buduća Europska prijestolnica kulture nezamisliva bez malog kluba u kojemu bi se odvijali subkulturni sadržaji.

Nastavi čitati

Belgijski gradić Mons 24. siječnja postao Europskom prijestolnicom kulture 2015.

Prestanimo sakrivati ruševine iza jumbo plakata.

MARIN TOPIĆ

Pogledajte samo što se događa u BIOS-u i zamislite to u kulturi.

Do spoznaje o vlastitim vrijednostima, kaže Josip Ranogajec, nije lako doći.

Nedostaje više kreativne inicijative izvan institucionalnih okvira i službenih programa.

DANIJEL JELAŠ

U protivnom nemate ništa. Ni jedan grad kulture titulu nije dobio na lijepe oči.

Europskom prijestolnicom kulture je 17. siječnja proglašen češki grad Plzen, a isti naslov će u subotu, 24. siječnja ponijeti belgijski Mons.

Najbitniji čimbenik cijelog projekta je stvaranje novih radnih mjesta.

DAMIR RESIMOVIĆ

Predsjednica Plesnog studija Shine smatra da Osijeku treba prostor u kojemu će se kontinuirano educirati mladi plesači.

Nastavi čitati

Najvažnije je pokrenuti programe koji će imati dugoročne rezultate, odgojnu i obrazovnu ulogu. Koji se i nakon izlaska iz zagrljaja europske potpore mogu samoodržavati i uspostaviti kontinuitet.

Ruže i alpske biljke te vrtlarstvo bili su jedan od Ružičkih hobija, a često ih je fotografirao.

Ono što ja želim je Kazalište za mlade.

TATJANA BERTOK ZUPKOVIĆ

Svaku moguću nastavu u HNK Umjetnička akademija u Osijeku radije tretira birokratski, naime, kao tzv. – terensku nastavu.

Ove godine program je temeljen na aktualnoj izložbi 24. slavonski biennale “Jednom jedan putnik”.

Malo tko u Osijeku zna tko su Eduard Griner i Sebastijan Lechner.

MARKO DJEŠKA

Bez obzira na ishod 2020., Osijek treba imati dugoročne planove na području kulture.

Njegovu su skladbe izvodili Bryan Ferry, Barbara Streisand, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Billie Holiday i ostali.

Osijeku silno nedostaje treća scena.

IGOR TRETINJAK 

I kad-tad postat će općeprihvaćena vrlina a ne mana dostojna luzera. Makar u onom čeznutljivom budućem času, kad „rešeto vremena odradi svoje“, kako to predviđa Svetlana Mrak.

Pri tome treba biti oprezan da ne oživimo basnu o rodi i lisici.

Umjetnička akademija bi mogla biti platforma razvoja kulture današnjice u našemu gradu.

Prioritet je optimalizacija rada onih kulturnih institucija koje već postoje.

DELIMIR REŠICKI

Hafner je sa samo 18 godina skladao koračnicu “Slava Lisinskom”.

Distrikt kulture je dobar alat za promicanje kulturnog identiteta na svim razinama.

Paljenje badnjaka tek je jedan od običaja, a njime se označava završetak Badnjeg dana i uvod u Božić.

Osječka kultura, bojim se, utihnula je, no ne i potpuno ugasla.

MARINA VINAJ

Spomenik je nekoliko puta mijenjao mjesto, a 1945. je uklonjen zbog naziva, simbolike i poruke.

Bilo bi bolje da se Osijek odluči za ono što trenutno nije u trendu, ali za čim postoji potreba kod publike pa da se upravo na taj način bori za svoj identitet.

Osijek ima jaku “street” scenu koja postoji više od 20 godina.

ANTONIO HOČEVAR